האקדמית כנרת | ספר העשור 2021

לכבוד פרופ' חנוך לביא נשיא המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן שלום רב, הנדון: בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להקים בית ספר למדעי החברה והרוח. דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 5.7.2011 אני שמחה להודיעך כי בישיבתה ביום , וקיבלה* את ההחלטה 14.6.2011 המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום הבאה: שנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון. המועצה להשכלה גבוהה 5.7.2011 "בישיבתה ביום מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום ולאשר את בקשת המכללה האקדמית כנרת להקים בית ספר למדעי החברה והרוח. 14.6.2011 המועצה להשכלה גבוהה התרשמה שמדובר במסגרת ארגונית לחוגים קיימים ועתידיים להיפתח ושאין שינוי בתוכן האקדמי. המועצה להשכלה גבוהה מוצאת לנכון לציין שכל שינוי במבנה החוגים או איחודם יחייב הגשת בקשה ודיון עצמאי." (*) נוסח ההחלטה טעון אישור המועצה בהצלחה בהמשך. העתק: גב' סיגל מורדוך - ממונה תחום מכללות כלליות בברכה, שרון הרדון רכזת בתחום המכללות כלליות 2011 יולי 06 ד' תמוז תשע"א אישור המועצה להשכלה גבוהה להקמת בית הספר למדעי החברה והרוח 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=