האקדמית כנרת | ספר העשור 2021

6...................................................................................................................................................................... חזון בית הספר 7............................................. אישור המועצה להשכלה גבוהה להקמת בית הספר למדעי החברה והרוח 8....................................................................................................................................................................................... ברכות 16..................................................................................... לו"ז פעילויות לסגל האקדמי והמנהלי של בית הספר 17...................................................................................................................................................... ברכה למחזור העשור 19........................................................................................................................................................................ הגאווה שלנו B . A . תארים ראשונים 22........................................................................................................................... המחלקה לניהול תיירות ומלונאות 24......................................................................................................................................................... המחלקה לתקשורת 26......................................................................................................................................... המחלקה למדעי ההתנהגות 28.................................................................................................................................... המחלקה ללימודי ארץ ישראל 30............................................................................................................................................... המחלקה לחינוך וקהילה 32................................................................................................................................ המחלקה ללימודים רב-תחומיים 34................................................................................................................................... המחלקה לניהול משאבי אנוש M . A . תארים שניים 38...................................................................................................................................... התכנית ללימודי ארץ ישראל 40............................................ Tourism and Hotel Management | התכנית לניהול תיירות ומלונאות 42.............................................................................................................................................. התכנית לניתוח התנהגות 44.................................................................................................................................................................. המחקרים שלנו 46................................................................................................................ בית הספר בקהילה - פרויקטים נבחרים תוכן העניינים 5

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=